Imagine de fundal Activitati

Activitate Crucea Roșie

Concursul Sanitarii Priceputi

Imagine de fundal Activitati

Sanitarii Pricepuți este un concurs pentru sănătate și prim ajutor organizat de Societatea Nationala de Cruce Roșie din România împreună cu Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Sanatații și Inspectoratul General pentru Situații de Urgența.

Cine poate să participe?

La acest concurs pot participa, benevol, orice elevi din învățământul gimnazial (V-VIII) și liceal (IX-XII). Aceștia vor forma o echipa alcătuită din 6 persoane: un șef al echipajului de concurs, alți 4 participanți și o rezervă.

Sistemul de organizare

Promovarea în școli și licee dubutează la începutul anului școlar prin distribuirea de către voluntarii de la Crucea Roșie a materialelor informative și a bibliografiei concursului.

Astfel, se formează echipajul și este pregătit de catre un cadru didactic din unitatea de învațământ respectivă. Pe parcursul acestui concurs, echipa doritoare de locul I va trebui să parcurgă mai multe etape:

  1. Etapa pe localitate: în funcție de numărul de școli participante (minim 6), aceasta este organizată de către subfiliala locală a Crucii Roșii Române în colaborare cu organele de conducere a școlilor participante și autoritățile locale.
  2. Echipa clasată pe locul I la etapa anterioară va avea ocazia sa treacă la urmatorul obstacol și anume: etapa pe județ și sector a Municipiului București organizată de fiala judeteană a Crucii Roșii Române respectiv filiala de sector a Municipiului București
  3. Etapa națională se adresează echipajului câștigător al locului I la etapa județeană și de sector a Municipiului București. Aceasta se organizează anual, alternativ pentru fiecare ciclu de învățământ (gimnazial sau liceal).

Concursul va avea loc într-o locație corespunzătoare acestui tip de activitate.

Cum se desfașoară concursul?

Echipajul concurent la “Sanitarii Pricepuți” va avea de susținut două probe:

  1. Proba teoretică – este reprezentată de un test grila cu 19 întrebari, fiecare punctată cu un punct (plus unul din oficiu), din istoria Societatii Nationale de Cruce Rosie, Principiile Fundamentale ale Crucii Rosii, prim ajutor si igiena. Acestea vor fi identice pentru toți concurenții din același ciclu. Răspunsurile vor fi date de întreaga echipă în maximum 15 minute.
  2. Proba practică – cuprinde un exercițiu de prim ajutor. Această probă este executată de toți membrii echipajului, mai puțin rezerva și va cuprinde inclusiv predarea accidentatului serviciilor de specialitate. Timpul de executare este de 10 minute. Subiectul pentru proba practică, respectiv cauzistica, se va stabili prin tragere la sorți, individual, de către fiecare echipaj care participă la concurs. Juriul va avea în vedere stabilirea unui nivel unitar al gradului de dificultate a probei practice pentru toate echipajele participante.

Punctajul

Punctajul final va fi format din punctajul obținut de la proba teoretică și punctajul acordat la proba practică. Clasamentul se va întocmi în ordine descrescătoare a mediilor.

Premii

Pentru etapele de concurs, inclusiv etapa pe județ/sector al Municipiului București, se acordă premii în funcție de posibilitățile financiare ale filialelor Societății Naționale de Cruce Roșie din România și ale inspectoratelor școlare județene, iar la etapa natională de către SNCRR- sediul central prin alocația bugetară.

Scopul și obiectivele concursului

Acest concurs are scopul de a promova instruirea în domeniul de prim ajutor și educație pentru sănătate și vizează atingerea următoarelor obiective :

  • insușirea unor cunoștințe de bază despre Mișcarea Internațională de Cruce Roșie și Semilună Roșie, despre istoria Societații Naționale și Cruce Roșie din România și despre Principiile Fundamentale ale Crucii Roșii
  • dezvoltarea sentimentului de solidaritate umană față de cei aflați în suferință promovarea ocrotirii mediului înconjurător
  • păstrarea și îmbunătățirea sănătății fizice